23.12.2021 · Short read

Digitaal een BV oprichten

Velen van ons proberen tegenwoordig zo veel mogelijk paperless te werken. De wereld is de afgelopen anderhalf jaar in hoog tempo gedigitaliseerd en we zijn eraan gewend geraakt dat documenten en handtekeningen elektronisch worden uitgewisseld. Zodra een gang naar de notaris nodig is, neemt doorgaans de stapel papier echter weer toe. Ook de notariële akte zelf is nog altijd een fysiek stuk waar ‘natte’ handtekeningen onder komen.

Niet voor elk document is een natte handtekening nodig. Onder voorwaarden is een elektronische handtekening net zo geldig als een natte handtekening. Zie hiervoor ook  “de elektronische handtekening in het ondernemingsrecht“. Ook voor de notariële akte zelf is een elektronisch alternatief in de maak, te beginnen bij de oprichtingsakte van een BV. Uiterlijk augustus 2022 zal het mogelijk zijn om een BV digitaal op te richten zonder dat de oprichter zich fysiek bij de notaris (of een andere instantie) hoeft te melden. Het gehele proces, van voorlichting tot ondertekening van de akte, vindt digitaal plaats en de elektronische notariële akte wordt dan ook door de oprichter en de notaris – op afstand – elektronisch ondertekend.

Het valt nog te bezien hoeveel in de praktijk gebruik zal worden gemaakt van de digitale oprichtingsakte. Om een akte elektronisch te kunnen ondertekenen, moet de oprichter in het bezit zijn van een zogeheten “gekwalificeerd[e?] elektronische handtekening”. Dit is een door de Europese Unie voorgeschreven handtekening die altijd rechtsgeldige ondertekening oplevert. Op dit moment beschikt maar een klein deel van de bevolking over een dergelijke handtekening en is het bemachtigen daarvan kostbaar.

Een ander punt is dat de oprichter beschikbaar moet zijn op het moment van ondertekenen van de elektronische oprichtingsakte. Het lijkt daarmee het meeste op een normale afspraak om de akte te ondertekenen, waarbij de oprichter bij de notaris op kantoor aanwezig is. Ook nu al vinden veel oprichtingen plaats bij volmacht, waarbij de oprichter de volmacht al eerder heeft ondertekend. Ter voorkoming van papierwerk bij de oprichter kan gebruik worden gemaakt van een digitale volmacht om de fysieke notariële akte zoals we die al jaar en dag kennen, te tekenen. Op die manier is de oprichter niet afhankelijk van een specifiek moment waarop hij beschikbaar moet zijn, wat wel vereist is bij gebruikmaking van de digitale oprichtingsakte.

Wilt u meer informatie over het digitaal oprichten van een BV? Neem dan contact met ons op.

Meer Nieuws & Content


Binnenkort Long Read

Contact

Quist Geuze Meijeren
Concertgebouwplein 29
1071 LM Amsterdam

020 765 2400


Google Maps
Delen