01.08.2020 · Long Read

De elektronische handtekening in het ondernemingsrecht

Om aan elektronische handtekeningen rechtsgevolgen te verbinden, is het belangrijk het juiste betrouwbaarheidsniveau te kiezen. De elektronische handtekening kan dan ook gebruikt worden ingeval de wet schriftelijkheid of ondertekening vereist en zelfs voor volmachten ten behoeve van een notariële akte. De auteur geeft een overzicht van de situaties waarin een elektronische handtekening kan worden gebruikt.

Download PDF

Insights


20.06.2023 · Short read

Het familiestatuut

Read More

11.08.2022 · Short read

Bouwen op water

Read More

27.05.2022 · Short read

De notarisbrief

Read More

Contact

Quist Geuze Meijeren
Concertgebouwplein 29
1071 LM Amsterdam
The Netherlands

+31 20 765 2400


Google Maps