13.01.2023 · Long Read

Reactie Q.G.M op het Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Op 10 oktober 2022 heeft het ministerie van J&V een herzien voorontwerp voor de Wet modernisering personenvennootschappen in consultatie gebracht. De huidige regeling voor personenvennootschappen dateert uit 1838 en is toe aan vernieuwing. Q.G.M heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om te reageren op deze consultatie.

Het voorontwerp bevat belangrijke vernieuwingen, zoals de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan openbare personenvennootschappen, een gemakkelijkere in- en uittreding van de vennoten en versoepeling van enkele regels voor de commanditaire vennootschap. De modernisering van het personenvennootschapsrecht is toe te juichen en Q.G.M ziet dit herziene voorontwerp dan ook als een stap in de goede richting.

De reactie van Q.G.M focust op enkele kernthema’s, zoals de rechtspersoonlijkheid. Wij stellen in onze reactie diverse vragen bij de keuzes die gemaakt zijn in het voorontwerp. Waarom is de rechtspersoonlijkheid gekoppeld aan het ontstaan van de vennootschap? Waarom kan aan een stille personenvennootschap geen rechtspersoonlijkheid worden toegekend? Daarnaast doen wij suggesties om de rechtszekerheid te bevorderen. Ten aanzien van het ontstaansmoment van een personenvennootschap bestaat er, onder het huidige voorontwerp, naar onze mening nog rechtsonzekerheid.

Andere kernthema’s die aan bod komen, zijn de mate van rechtssubjectiviteit van de stille personenvennootschap en de keuzes die in het voorontwerp zijn gemaakt ten aanzien van de commanditaire vennootschap. Zo achten wij de mogelijkheid om een doorlopende volmacht te verschaffen aan een commanditaire vennoot, onvoldoende doordacht.

Download PDF

Insights


20.06.2023 · Short read

Het familiestatuut

Read More

11.08.2022 · Short read

Bouwen op water

Read More

27.05.2022 · Short read

De notarisbrief

Read More

Contact

Quist Geuze Meijeren
Concertgebouwplein 29
1071 LM Amsterdam
The Netherlands

+31 20 765 2400


Google Maps