16.03.2023 · Long Read

Uitspraken rechtspersonenrecht praktisch toegelicht door Paul Quist

In deze bijdrage die gepubliceerd is in FTV 2022 7/8 komen, naast diverse andere onderwerpen, aan de orde:
1. Change of control bepalingen bij de BV die ongewenst worden geactiveerd en leiden tot verplichte aanbieding van aandelen
2. Paulianeuze aandelenoverdracht
3. Interne goedkeuringen die extern kunnen werken
4. In- en uitschrijving van bestuurders bij de Kamer van Koophandel en wat daarbij mis kan gaan
5. Verkoop van aandelen door een beslaglegger en gebondenheid aan de aandeelhoudersovereenkomst
6. Wijziging door de rechter van stichtingsstatuten
7. Een kort overzicht van relevante wet en regelgeving die recentelijk is ingevoerd of in de maak is

Aandachtige lezing kost een uur of twee maar bespaart een cursus!

Download PDF

Insights


20.06.2023 · Short read

Het familiestatuut

Read More

11.08.2022 · Short read

Bouwen op water

Read More

27.05.2022 · Short read

De notarisbrief

Read More

Contact

Quist Geuze Meijeren
Concertgebouwplein 29
1071 LM Amsterdam
The Netherlands

+31 20 765 2400


Google Maps