31.08.2021 · Long Read

Tegenstrijdig belangregeling commissarissen in de statuten

In het kader van de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (in werking vanaf 1 juli 2021) dienen verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen hun statuten te heroverwegen, waaronder de verplichte tegenstrijdig belangregeling voor commissarissen. De auteur behandelt de do’s en don’ts van een statutaire tegenstrijdig belangregeling voor commissarissen in haar artikel in Bedrijfsjuridische Berichten.

 

Download PDF

Insights


20.06.2023 · Short read

Het familiestatuut

Read More

11.08.2022 · Short read

Bouwen op water

Read More

27.05.2022 · Short read

De notarisbrief

Read More

Contact

Quist Geuze Meijeren
Concertgebouwplein 29
1071 LM Amsterdam
The Netherlands

+31 20 765 2400


Google Maps